Showing 1–12 of 45 results

-24%

Độ phận giải 1.0 Mp

Trọn bộ 1 camera Dahua 1Mp (720P)

3.700.000,0 2.805.816,0
-24%

Độ phận giải 2.0 Mp

Trọn bộ 1 camera Dahua 2Mp (1080P)

5.500.000,0 4.154.766,0
-44%
3.500.000,0 1.955.000,0
-59%
5.800.000,0 2.380.000,0
-41%

Độ phận giải 5.0 Mp

Trọn bộ 1 camera Hikvision 5.0Mp

6.000.000,0 3.570.000,0
-41%
13.000.000,0 7.735.000,0
-41%
15.000.000,0 8.925.000,0
-41%
19.000.000,0 11.305.000,0
-16%

Độ phận giải 1.0 Mp

Trọn bộ 2 camera Dahua 1Mp (720P)

4.500.000,0 3.777.060,0
-24%

Độ phận giải 2.0 Mp

Trọn bộ 2 camera Dahua 2Mp (1080P)

6.000.000,0 4.532.472,0
-48%
4.900.000,0 2.533.000,0
-29%

Độ phận giải 2.0 Mp

Trọn Bộ 2 Camera Hikvision 2MP/HD1080

4.200.000,0 2.975.000,0